Privacybeleid Salon SanTari

 

Versie 1. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 02-05-2023.

Op deze pagina laat Salon SanTari u weten welke gegevens Salon SanTari verzamelt als u de website www.salonsantari.nl gebruikt en de salon bezoekt en met welk doel deze gegevens verzameld worden. Zo begrijpt u precies hoe Salon SanTari te werk gaat.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Salon SanTari. U dient zich ervan bewust te zijn dat Salon SanTari niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Salon SanTari respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens / gebruik van onze diensten

Wanneer u een behandeling boekt bij Salon SanTari, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen in de beveiligde online cloud van Salonized en/of op de beveiligde PC van Salon SanTari. Salon SanTari zal deze gegevens niet aan derden verstrekken of combineren met andere persoonlijke gegevens waarover Salon SanTari beschikt.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens 

Salon SanTari verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Salon SanTari van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Persoonsgegevens worden door Salon SanTari verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-Het boeken van behandelingen en bijhouden van een behandel logboek

-Het online agendasysteem (Salonized)

-Het versturen van facturen

-Het versturen van verjaardagsberichten, afspraakbevestigingen en afspraakherinneringen.

-Het adequaat beantwoorden van vragen van de klant

-Het adequaat uitvoeren van behandelingen

-Voor communicatie en correspondentie met u als klant

-Voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsmetingen van de geleverde behandelingen

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden:

-Naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats

-Geboortedatum en geslacht

-Emailadres en telefoonnummer

-Beroep en hobby’s

-Aandoeningen, allergieën en medicatie

-Afwijkingen of problemen met de nagels en/of handen, ogen, wimpers.

 

Communicatie

Wanneer u een-mail of andere berichten naar Salon SanTari verzendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Soms wordt er naar uw naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor het beantwoorden van uw vragen en/of het uitvoeren van een behandeling relevant zijn. Deze gegevens worden alleen opgeslagen op de beveiligde computer van Salon SanTari als u klant wordt. Salon SanTari zal deze gegevens niet aan derden verstrekken of combineren met andere persoonlijke gegevens waarover Salon SanTari beschikt.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Salon SanTari is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Salon SanTari biedt alle klanten van Salon SanTari de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan Salon SanTari is verstrekt. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens te allen tijde ook weer in trekken.

Nieuwsbrief aanpassen/uitschrijven

Onderaan iedere nieuwsbrief die u van Salon SanTari ontvangt vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Wijzigingen kunt u aan Salon SanTari doorgeven en worden in het betreffende bestand door gevoerd.

Beveiliging

Salon SanTari heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende maatregelen genomen;

-Een veilige SSL verbinding in de website ten behoeve van het contactformulier

-Harde schijven op de laptop van Salon SanTari, welke niet vindbaar en inzichtelijk zijn voor derden

-Externe harde schijf als back-up die veilig opgeborgen ligt.

Bewaartermijn

Salon SanTari bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te negeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Salon SanTari is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en controleert regelmatig of Salon SanTari aan dit privacybeleid voldoet. Indien u na het doornemen van het privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Salon SanTari wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Salon SanTari

t.a.v. dhr. S. Sanna

Wethouder Kuiperstraat 6

8121 AM Olst 

06-43910618

info@salonsantari.nl